Øvrige kurs

Truck sertifikat

Truckkurs Klasse T1, T2, T4, Inntil 10 Tonn løftekapasitet

Truckkurs er oppbygd slik at kurset starter med Modul 1.1, Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser, denne delen avsluttes med eksamen på dag 1. 

Dag 1 fortsetter med Modul 2.2, Løfte og stablevogn for gods(truck) 

Dag 2 fortsetter med tema fra modul 2.2 og avsluttes med eksamen på slutten av dag 2. 

Dag 3 er avsatt til Modul 3.2, Grunnleggende praktisk opplæring, praktisk bruk og gjennomgang av truck. 

Modul 4.2 kan gjennomføres i sertifisert virksomhet 14 Timer, 

eller bedriftsopplæring 20 Timer i bedrift etter skriftlig avtale med sertifisert opplæringsvirksomhet (fadderavtale). 

Utstyrspesifikk opplæring kommer i tillegg, gjennomføres i bedrift av kvalifisert person, som har fått og dokumentert slik opplæring, eller av representant fra leverandør av utstyret. 

Yrkessjåførdirektiv

Påmelding