Kjøreopplæring til Lastebil 

C / C1, CE, 1E & Buss D / D1

storbil lappen

Lastebil, Klasse C
Trinnvis opplæring:

Trinn 1: 3 timers grunnkurs for tunge kjøretøy. (felles for de tungeklassene, gjelder for de som ikke har førerett for tunge klasser.)
Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy og kjørekompetanse, som skal avsluttes med obligatorisk trinnvurdering.
Trinn 3: Trafikal opplæring, som skal avsluttes med obligatorisk trinnvurdering.
Trinn 4: Avsluttende opplæring før førerprøve, og 6 timer obligatorisk sikkerhetskurs på veg.

storbil med henger

Lastebil med tilhenger, Klasse CE
Trinnvis opplæring:

Trinn 1: Er dekket gjennom opplæring / førerett i klasse C.

Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy og kjørekompetanse, som skal avsluttes med obligatorisk trinnvurdering.

Trinn 3: Trafikal opplæring, som skal avsluttes med obligatorisk trinnvurdering.

Trinn 4: Avsluttende opplæring før førerprøve, og 10 timer obligatorisk sikkerhetskurs på veg.

lett lastebil lappen

Lett lastebil, Klasse C1
Trinnvis opplæring:

Trinn 1: 3 timers grunnkurs for tunge kjøretøy. (felles for de tungeklassene, gjelder for de som ikke har førerett for tunge klasser.)
Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy og kjørekompetanse, som skal avsluttes med obligatorisk trinnvurdering.

Trinn 3: Trafikal opplæring, som skal avsluttes med obligatorisk trinnvurdering.

Trinn 4: Avsluttende opplæring før førerprøve, og 4 timer obligatorisk sikkerhetskurs på veg.

førerkort lastebil

Lett lastebil med tilhenger, Klasse C1E
Trinnvis opplæring:

Trinn 1: Dekkes av klasse C1
Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy og kjørekompetanse, som skal avsluttes med obligatorisk trinnvurdering.

Trinn 3: Trafikal opplæring, som skal avsluttes med obligatorisk trinnvurdering.

Trinn 4: Avsluttende opplæring før førerprøve, og 4 timer obligatorisk sikkerhetskurs på veg.

busslappen

Buss, Klasse D

Trinnvis opplæring:

Trinn 1: 3 timers grunnkurs for tunge kjøretøy. (felles for de tungeklassene, gjelder for de som ikke har førerett for tunge klasser.)
Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy og kjørekompetanse, som skal avsluttes med obligatorisk trinnvurdering.

Trinn 3: Trafikal opplæring, som skal avsluttes med obligatorisk trinnvurdering.
Trinn 4: Avsluttende opplæring før førerprøve, og 6 timer obligatorisk sikkerhetskurs på veg.

førerkort minibuss

Minibuss, Klasse D1
Trinnvis opplæring:

Trinn 1: 3 timers grunnkurs for tunge kjøretøy. (felles for de tungeklassene, gjelder for de som ikke har førerett for tunge klasser.)
Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy og kjørekompetanse, som skal avsluttes med obligatorisk trinnvurdering.
Trinn 3: Trafikal opplæring, som skal avsluttes med obligatorisk trinnvurdering. 
Trinn 4: Avsluttende opplæring før førerprøve, og 4 timer obligatorisk  sikkerhetskurs på veg.

minibuss med henger

Minibuss med tilhenger, Klasse D1E
Trinnvis opplæring:

Trinn 1: Er dekket gjennom førerett i klasse D1.
Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy og kjørekompetanse, som skal avsluttes med obligatorisk trinnvurdering.
Trinn 3: Trafikal opplæring, som skal avsluttes med obligatorisk trinnvurdering.
Trinn 4: Avsluttende opplæring før førerprøve, og 4 timer obligatorisk sikkerhetskurs på veg.

Påmelding