banner2016 1

Yrkessjåførdirektivet - Etterutdanning

Trenger du eller dine ansatte etterutdanning?

Tidspunkt for når hver enkelt må ta etterutdanning finner du på www.vegvesen.no

Etterutdanning skal etablere en arena for erfarings- og meningsutveksling blant yrkessjåfører.
Kompetanseheving og felles utfordringer står i fokus.
Kurset er obligatorisk for alle som har førerkort på tyngre kjøretøy og som bruker dette i arbeid.

Etterutdanning går over 5dager a 7 timer, 35 timer totalt. (6 moduler)
Oppmøte er obligatorisk, men der er ingen eksamen.
Alle moduler må gjennomføres innen 6 mnd etter påbegynt undervisning.

Dersom en er borte fra undervisning må hele modulen tas opp igjen.
Påmelding er bindende og ved avbestilling senere enn 5 virkedager f ør kursstart vil eleven bli fakturert for kursavgiften.

Bestilling bekreftes på mail eller telefon.

Temaene i etterutdanningen er hentet fra grunnutdanningen og er;

Aktuelle lovbestemmelser
Førstehjelp og ulykkesberedskap
Service og kundebehandling
Arbeidsmiljø
Ergonomi, helse og ernæring
Kriminalitet og smugling
Sikring av last
Optimal og sikker kjøring


Rogne aut. Trafikkskule A/S har godkjenning for å gjennomføre etterutdanning.

Det finnes tre forskjellige kursalternativ:

Etterutdanning persontransport: Kurset gir yrkessjåførkompetanse som driver personfordring med minibuss og/eller buss

Etterutdanning godstransport: Kurset gir yrkessjåførkompetanse for personer som driver godsbefordring med lett-lastebil og/eller lastebil.

Etterutdanning kombinertkurs: Kurset gir yrkessjåførkompetanse for personer som befordrer både gods og personbefordring

Ta kontakt for flere opplysninger.  Neste ledige kurs oppstart den  3 Desember  2018 kl. 09.00


Share

Aktuelt

Nye førerkortregler fra 19.…
Fra 19. januar gjelder en rekke endringer i førerkort-reglene. Dette…

Trafikalt grunnkurs må ha…
Fra 2013 har Statens Vegvesen lagt om sine rutiner rundt…

Hvordan velge riktig…
Her får du noen tips om hvordan du kan velge riktig trafikkskole,…

Trafikkskoler må være godkjent
Alle som driver med føreropplæring må ha godkjenning fra Statens…