banner2016 1

Klasse D1 (Minibuss)

minibussMinibuss med flere enn 8, men høyst 16 passasjerplasser i tillegg til førerplassen. Minibussen skal ha en lengde på ikke over 8 meter.

Tilhenger med tillatt totalvekt på høyst 750 kg.

Aldresgrense 21 år. Skal førerkortet benyttes i yrkessammenheng må en gjennomføre opplæring i yrkessjåførditektivet 140 t.

Opplæring som kreves

Teoriprøve og praktisk prøve må gjennomføres

Trinnvis opplæring

Trinn 1: 3 timers grunnkurs for tunge kjøretøy. (felles for de tungeklassene, gjelder for de som ikke har førerett for tunge klasser.)
Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy og kjørekompetanse, som skal avsluttes med obligatorisk veiledningstime.
Trinn 3 Trafikal opplæring, som skal avsluttes med obligatorisk veiledningstime.
Trinn 4 Avsluttende opplæring før førerprøve, og 4 timer obligatorisks sikkerhetskurs på veg.

Eleven må gjennomføre et 9 timers kurs i ulykkesberedskap.

Tidligere gjennomført ulykkeskurs eller førerett i en tung klasse gir fritak

Ved utvidelse fra klasse C1 til D1 eller omvendt behøver ikke eleven å ta sikkerhetskurs på veg om igjen.

Ved utvidelse fra klasse C til D1 behøver ikke eleven å ta sikkerhetskurs på veg om igjen.

Totale obligatoriske timer: 18 timer.


Share

Aktuelt

Nye førerkortregler fra 19.…
Fra 19. januar gjelder en rekke endringer i førerkort-reglene. Dette…

Trafikalt grunnkurs må ha…
Fra 2013 har Statens Vegvesen lagt om sine rutiner rundt…

Hvordan velge riktig…
Her får du noen tips om hvordan du kan velge riktig trafikkskole,…

Trafikkskoler må være godkjent
Alle som driver med føreropplæring må ha godkjenning fra Statens…