banner2016 1

Klasse C1 (Liten lastebil)

lett lastebilLastebil med tillatt totalvekt inntil 7500 kg og maksimalt 8 passasjerplasser i tillegg til førerplassen.

Tilhenger med tillatt totalvekt på høyst 750 kg.

Alderskrav 18 år. Skal førerkortet benyttes i yrkessammenheng må en i tillegg gjennomføre opplæring i yrkessjåførdirektivet 140t

Opplæring som kreves

Teoriprøve og praktisk prøve må gjennomføres.

Trinnvis opplæring

Trinn 1: 3 timers grunnkurs for tunge kjøretøy. (felles for de tungeklassene, gjelder for de som ikke har førerett for tunge klasser.)
Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy og kjørekompetanse, som skal avsluttes med obligatorisk veiledningstime.
Trinn 3 Trafikal opplæring, som skal avsluttes med obligatorisk veiledningstime.
Trinn 4 Avsluttende opplæring før førerprøve, og 4 timer obligatorisks sikkerhetskurs på veg.

Ved utvidelse fra klasse C1 eller D1 til klasse C, blir sikkerhets kurs på veg redusert med 2 timer.

Eleven må gjennomføre et 9 timers kurs i sikring og merking av last.

Elever som har klasse C1 er fritatt for kurset.

Eleven må gjennomføre et 9 timers kurs i ulykkesberedskap.

Tidligere gjennomført ulykkeskurs eller førerett i en tung klasse gir fritak.


Share

Aktuelt

Nye førerkortregler fra 19.…
Fra 19. januar gjelder en rekke endringer i førerkort-reglene. Dette…

Trafikalt grunnkurs må ha…
Fra 2013 har Statens Vegvesen lagt om sine rutiner rundt…

Hvordan velge riktig…
Her får du noen tips om hvordan du kan velge riktig trafikkskole,…

Trafikkskoler må være godkjent
Alle som driver med føreropplæring må ha godkjenning fra Statens…